Ban hành danh mục chi tiết mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định công bố danh mục chi tiết mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 
 
 
TUẤN LƯƠNG / Báo Hà Nội mới