petrosetco
pvfcco
melia
lac loi o budapest

Lạc lối ở Budapest

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Beer Bike (xe đạp bia - tiếng Đức gọi là Bierbike), mặc dù nó cũng thịnh hành ở một số thành phố châu Âu khác như Berlin và London, những nơi tôi chưa từng đến. Xe đạp bia còn ...