Agribank tiếp tục dành 60.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi cho vay sản xuất và tiêu dùng

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 50.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 3,0% /năm; và Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Đối tượng áp dụng chương trình 50.000 tỷ đồng là khách hàng cá nhân vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh tương ứng với từng kỳ hạn theo quy định của Agribank từng thời kỳ. Cụ thể, lãi suất chỉ từ 3,0%/năm với khoản vay đến 03 tháng; lãi suất từ 3,5%/năm với khoản vay trên 03 đến 06 tháng; lãi suất từ 4,0%/năm với khoản vay trên 06 đến 12 tháng.

Maket cho vay SXKD

Phương thức cho vay từng lần, theo hạn mức và cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. Thời gian triển khai từ ngày 20/3/2024 đến khi đạt quy mô của Chương trình.

Không chỉ dành vốn ưu đãi cho sản xuất kinh doanh, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm. Đối tượng áp dụng chương trình khá đa dạng: khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, bao gồm: Mua nhà ở, đất ở, xây mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở; mua sắm đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (ti vi, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà…); phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) và các mục đích tiêu dùng khác theo quy định của Agribank.

Maket cho vay nhu cau doi song

Lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống. Cụ thể, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm với khoản vay đến 03 tháng; 4,5%/năm với khoản vay trên 03 đến 06 tháng; từ 5,0%/năm với khoản vay trên 06 đến 12 tháng

Chương trình áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 25/3/2024 đến khi đạt quy mô.

Theo Thời báo Ngân hàng