Vingroup tài trợ gần 90 tỷ đồng cho 24 dự án có giá trị thực tiễn

Ngày 25/10/2022, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) công bố tài trợ gần 90 tỷ đồng cho 19 dự án khoa học công nghệ và 5 dự án văn hóa - lịch sử có giá trị thực tiễn, có tiềm năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chương trình được triển khai phi lợi nhuận bởi Tập đoàn Vingroup nhằm tạo đà cho những thay đổi tích cực và toàn diện trong văn hóa nghiên cứu, môi trường khoa học và đời sống cộng đồng.

 

PV / anninhthudo.vn