Trong 8 tháng đầu năm, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã hoàn thành và vượt kế hoạch về khai thác dầu/condensate, doanh thu bán dầu/khí, công tác khoan khai thác, nộp ngân sách Nhà nước, lợi nhuận phía Việt Nam và lợi nhuận phía Nga…
vietsovpetro hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh trong 8 thang dau nam
Người lao động Vietsovpetro

Từ đầu năm, Vietsovpetro đã khai thác 2.417,3 nghìn tấn dầu/condensate (111,5% kế hoạch). Khối lượng khí thiên nhiên khai thác là 95,1 triệu m3 (116,7% kế hoạch). Trong 8 tháng đã đưa 12 giếng vào khai thác, gồm 4 giếng Lô 09-1 và 8 giếng Lô 09-3/12; đưa 703,6 triệu m3 khí vào bờ (163,0% kế hoạch). Bên cạnh đó, Liên doanh cũng đã thực hiện khoan thăm dò 13.154 mét tại Lô 09-1; khoan khai thác 14.016 mét (115,2% kế hoạch).

Trong 8 tháng 2019, tổng cộng có 10.527,0 tấn kết cấu kim loại được gia công (89,9% kế hoạch), thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 8.270,4 tấn (86,4% kế hoạch), thực hiện công tác chống ăn mòn với khối lượng 141.449 m2 (80,3% kế hoạch), tháo dỡ 01 công trình và lắp đặt 34km đường ống ngầm.

Doanh thu bán dầu từ đầu năm đến hết tháng 8/2019 đạt 1.279,1 triệu USD (119,4% kế hoạch), bao gồm doanh thu bán dầu tháng 1/2019 từ lượng dầu xuất bán tháng 12/2018 (với giá dầu kế hoạch là 50 USD/thùng); nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 533,7 triệu USD (121,9% kế hoạch).

vietsovpetro hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh trong 8 thang dau nam Vietsovpetro đạt thành tích cao tại Hội thi tay nghề giỏi tại Nga
vietsovpetro hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh trong 8 thang dau nam Tuổi trẻ Vietsovpetro với công tác khoan và thiết kế khai thác mỏ Dầu khí
vietsovpetro hoan thanh vuot muc nhieu chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh trong 8 thang dau nam Nhân tố thúc đẩy Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển

Cổng thông tin điện tử PVN