Ủng hộ tỉnh Bắc Kạn xây dựng sân bay chuyên dùng Quân Bình

Trường hợp tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu phát triển sân bay chuyên dùng Quân Bình để phát triển KT-XH, Bộ GTVT ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu.

Theo thông báo kết luận tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ với tỉnh Bắc Kạn, Bộ GTVT đánh giá cao các kết quả đã đạt được về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong thời gian qua của tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực GTVT, góp phần phát triển KT-XH địa phương và vùng Trung du, miền núi Bắc bộ.

Về các kiến nghị của địa phương, đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, Bộ GTVT đang giao Ban QLDA2 lập dự án đầu tư.

Ủng hộ tỉnh Bắc Kạn xây dựng sân bay chuyên dùng Quân Bình ảnh 1

Bắc Kạn muốn đầu tư xây dựng sân bay chuyên dùng Quân Bình

"Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của địa phương để hoàn thành các thủ tục liên quan, sớm phê duyệt đầu tư dự án. Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ Ban QLDA2 trong quá trình triển khai thực hiện", văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Theo Bộ GTVT, dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn được nghiên cứu với quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, giải phóng mặt bằng theo quy mô 2 làn.

Để thuận lợi trong quá trình khai thác, mở rộng tuyến đường theo quy hoạch, ngoài phương án đang nghiên cứu, Bộ GTVT giao Ban QLDA 2 chủ trì, phối hợp các Cục, Vụ của Bộ và các cơ quan liên quan của địa phương khẩn trương rà soát, tính toán thêm phương án đầu tư để so sánh, theo hướng giải phóng mặt bằng với quy mô 4 làn hoàn chỉnh theo quy hoạch, đầu tư 2 làn xe hoặc đầu tư 4 làn xe trong giai đoạn 2021 - 2025.

Về sân bay Quân Bình, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó đã định hướng giao các địa phương chủ động quy hoạch vị trí các sân bay chuyên dùng trong quy hoạch.

"Trường hợp tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu phát triển sân bay để phát triển KT-XH, Bộ GTVT ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu sân bay chuyên dùng Quân Bình trong quy hoạch của tỉnh, đồng thời kêu gọi các nguồn lực để đầu tư, phát triển sân bay Quân Bình cho phù hợp", Bộ GTVT nêu rõ.

https://www.anninhthudo.vn/ung-ho-tinh-bac-kan-xay-dung-san-bay-chuyen-dung-quan-binh-post518628.antd

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn