Tuyển dụng 386 giáo viên, nhân viên khối trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin, năm học 2022-2023, thành phố sẽ tuyển dụng 386 viên chức để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên cho các trung tâm giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng ở khối trung học phổ thông. Do đã bỏ quy định về hộ khẩu, nên công tác tuyển dụng giáo viên cho năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo còn tăng tính tự chủ về tuyển giáo viên cho các trường.

Cụ thể, năm học 2022-2023, thành phố Hồ Chí Minh có 2 trường trung học phổ thông chuyên là Trần Đại Nghĩa và Lê Hồng Phong đã thực hiện tự chủ hoàn toàn việc tuyển giáo viên. Trong năm học tới, Sở sẽ triển khai đến 3 trường trung học phổ thông theo mô hình tiên tiến và 4 trường tại khu vực huyện Cần Giờ, Sở chỉ giám sát quá trình tuyển dụng. Riêng 2 môn nghệ thuật (âm nhạc và mỹ thuật theo chương trình mới), do khó khăn trong khâu tuyển dụng, các trường đã tính đến giải pháp mời giáo viên khối trung học cơ sở về giảng dạy.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1038667/tuyen-dung-386-giao-vien-nhan-vien-khoi-trung-hoc-pho-thong

BÍCH NGỌC / HNM.com.vn