Trong quý III/2020, Tisco ghi nhận lãi sau thuế 415 triệu đồng, giảm đáng kể so với con số lãi hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong quý III/2020, Tisco ghi nhận lãi sau thuế 415 triệu đồng, giảm đáng kể so với con số lãi hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ.

tisco lai von ven hon 400 trieu trong quy iii2020 mac ket 5580 ty tai du an gang thep thai nguyen
Trụ sở Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: Vietnamdaily

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã TIS) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ giảm 2,5% xuống còn 2.105 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lên tới 1.997 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 108 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh, Tisco đã lỗ thuần hơn 2,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 3,9 tỷ đồng.

Nhờ khoản thu nhập khác 3,1 tỷ đồng từ việc bán thép phế liệu, xỉ bùn đã giúp Tisco thoát lỗ, ghi nhận lãi sau thuế 415 triệu đồng, tuy nhiên, con số này vẫn giảm đáng kể so với số lãi hơn 3,2 tỷ đồng ghi nhận quý III/2019.

Cũng theo báo cáo tài chính trước kiểm toán, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 7.009 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế ở mức 16 tỷ đồng (giảm 60% so với 9 tháng đầu năm 2020), trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 14,5 tỷ đồng.

Báo cáo cũng ghi nhận chi phí xây dựng dở dang của Tisco tại dự án Cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 là 5.580 tỷ đồng, chiếm hầu hết tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tính đến ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu là 1.890 tỷ đồng, tổng tài sản là 9.097 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 7.133 tỷ đồng.

Bạch Hiền

Gang thép Thái Nguyên đang mất cân đối tài chính nghiêm trọng Gang thép Thái Nguyên đang mất cân đối tài chính nghiêm trọng
Gang thép Thái Nguyên nguy cơ phá sản Gang thép Thái Nguyên nguy cơ phá sản
Quy mô gần 10.000 tỷ, Gang thép Thái Nguyên lãi chưa tới 5 tỷ đồng Quy mô gần 10.000 tỷ, Gang thép Thái Nguyên lãi chưa tới 5 tỷ đồng

https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/tisco-lai-von-ven-hon-400-trieu-trong-quy-iii2020-mac-ket-5580-ty-tai-du-an-gang-thep-thai-nguyen-a343092.html

www.doisongphapluat.com