Tiếp tục quảng bá hình ảnh trên CNN với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”

Hà Nội sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh trên CNN và các kênh truyền thông quốc tế với thông điệp xuyên suốt “Hà Nội - Đến để yêu” và “Hà Nội - Điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn”.

a-nghi-6-1149-4440
Hà Nội sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh trên CNN với thông điệp “Hà Nội - Đến để yêu”

Đó là nội dung đáng chú ý tại Kế hoạch số 47/KH-UBND về tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại năm 2024 của TP Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ tiếp tục khai thác, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông quảng bá, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè trong nước và quốc tế, phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước và của thành phố, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, quyền con người, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đúng đối tượng; đổi mới nội dung, tài liệu, ấn phẩm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, quảng bá, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam (Vietnam.vn) của Cục thông tin đối ngoại; cung cấp nội dung và ấn phẩm truyền thông giới thiệu quảng bá về thành phố Hà Nội, bao gồm tình hình thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố, các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các hoạt động đối ngoại của Thành phố;

Thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương ra nước ngoài theo cách làm mới, trong đó thành phố Hà Nội được chọn là một trong tám địa phương thí điểm thực hiện; tiếp tục lựa chọn các thành tố đặc trưng, điểm mạnh của Thủ đô, để quảng bá hình ảnh địa phương theo Khung truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.

Tích cực quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội, các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của Thủ đô; nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội cũng như đất nước Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động thể thao nổi bật trong năm; đổi mới về nội dung quảng bá du lịch, các chủ đề liên quan đến du lịch xanh, du lịch thông minh, du lịch số... nhằm tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị tin cậy và hợp tác đối với bạn bè quốc tế, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước trong khu vực và trên thế giới.

UBND TP giao Sở Du lịch tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới của Thủ đô trên các kênh truyền thông, truyền hình trong nước; kênh CNN quốc tế, các kênh truyền thông quốc tế khác, trang website, các nền tảng mạng xã hội và các hình thức tuyên truyền quảng bá khác phù hợp để tạo sức lan tỏa lớn và thu hút khách đến Hà Nội với thông điệp xuyên suốt “Hà Nội - Đến để yêu” và “Hà Nội - Điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn”.

Khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch ứng dụng công nghệ cao như 3D, Flycam, Mapping, công nghệ thực tế ảo trong phát triển sản phẩm du lịch.

Theo ANTĐ