Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật tại Quyết định số 1190-QĐ/UBKTTW ngày 6/6/2019.

thu tuong ky luat canh cao thu truong bo tai chinh huynh quang hai
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, tại Kỳ họp 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Quang Hải.

Theo UBKT Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải.

thu tuong ky luat canh cao thu truong bo tai chinh huynh quang hai Cuộc sống sang chảnh, du lịch nhiều nơi của 'nữ hoàng' Đinh Hiền Anh
thu tuong ky luat canh cao thu truong bo tai chinh huynh quang hai Vì sao Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật?
thu tuong ky luat canh cao thu truong bo tai chinh huynh quang hai Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật
/ vtc.vn