Thay đổi nhiều quy định về siết chặt an ninh và khai thác sân bay

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Bộ GTVT cũng đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Bộ GTVT cho biết, việc sửa đổi Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam rất quan trọng. Đáng chú ý, việc vận chuyển và cho hành khách lên máy bay có những đề xuất mới về việc chấp nhận tài khoản định danh mức độ 2.

Thay đổi nhiều quy định về siết chặt an ninh và khai thác sân bay -0
Hành khách qua cửa kiểm tra an ninh trước giờ lên máy bay.

Cụ thể, dự thảo Thông tư mới quy định, hãng hàng không chỉ được phép chấp nhận vận chuyển và cho hành khách lên máy bay khi đáp ứng yêu cầu: Hành khách có thẻ lên máy bay và giấy tờ về nhân thân (hoặc hành khách xuất trình tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc hành khách tự nguyện thực hiện xác thực sinh trắc học) theo quy định và đã kiểm tra, đối chiếu hành khách với giấy tờ về nhân thân (hoặc dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách) và thẻ lên máy bay để bảo đảm sự trùng khớp của hành khách với giấy tờ (hoặc dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách) và chuyến bay; hành khách, hành lý đã được kiểm tra an ninh hàng không; hành lý ký gửi của từng hành khách phải làm thủ tục chấp nhận riêng, không làm chung cho nhiều người.

Đối với hành khách có hành lý ký gửi, phải có mặt tại quầy làm thủ tục hàng không để làm thủ tục. Nhân viên làm thủ tục phải kiểm tra, đối chiếu hành khách với thẻ lên tàu bay hoặc vé đi tàu bay và giấy tờ về nhân thân (hoặc dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách), phỏng vấn hành khách về hành lý; nếu có nghi vấn phải thông báo cho người phụ trách an ninh tại điểm kiểm tra an ninh hàng không. Ngoài ra, dự thảo Thông tư mới đề xuất tại mỗi điểm kiểm tra an ninh hàng không phải bố trí đủ nhân viên, thiết bị kiểm soát an ninh hàng không bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ.

Cụ thể, thực hiện hiệu quả việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ về nhân thân (hoặc dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách) của hành khách với vé, thẻ lên máy bay bằng giấy hoặc trên thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính…) và hành khách.

Đồng thời, khi hành khách lên máy bay, hãng hàng không chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đối chiếu giấy tờ về nhân thân (hoặc dữ liệu trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học của hành khách), thẻ lên máy bay của hành khách để đảm bảo đúng người, đúng chuyến bay. Biện pháp kiểm tra phải được quy định chi tiết trong chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không.

Ngoài vấn đề về an ninh, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, thay vì quy định như hiện hành, Bộ GTVT cũng đưa ra quy định mới trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay.

Liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam, dự thảo Nghị định mới quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị…

 Thay đổi nhiều quy định về siết chặt an ninh và khai thác sân bay - Báo Công an nhân dân điện tử (cand.com.vn)

Đặng Nhật / CAND