Thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11

Ngày 10/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức khai mạc Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ GD&ĐT cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, ngay từ khi triển khai biên soạn sách giáo khoa, Bộ đã đề nghị và được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, lựa chọn các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học có uy tín tham gia biên soạn các bộ sách.

Cùng với đó, 2 Bộ đã cử rất nhiều các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị cùng các nhà khoa học có uy tín tham gia Hội đồng Quốc gia thẩm định bộ sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11; đồng thời chỉ đạo Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh tham mưu xây dựng các kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, chỉ đạo các nhà xuất bản phối hợp với Tổng Chủ biên, Chủ biên chuẩn bị bản mẫu sách giáo khoa. Đến nay, các điều kiện bảo đảm để tổ chức thẩm định Vòng 1 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 đã cơ bản hoàn thành.

Thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 -0
Chương trình họp thẩm định vòng 1 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sẽ diễn ra trong 7 ngày.

Để công tác thẩm định đạt kết quả cao, Vụ trưởng Trần Ngọc Thanh đề nghị Hội đồng quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản pháp lý, trong đó có Thông tư 33 Ban hành về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT ngày 6/8/2020 và Thông tư số 5/2022/TT-BGDĐT ngày 19/3/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 33.

Theo kế hoạch, chương trình họp thẩm định vòng 1 sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 10 đến ngày 16/11 với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và đào tạo cùng đại diện các nhà xuất bản.

Có 2 bộ sách được thẩm định là Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

https://cand.com.vn/giao-duc/tham-dinh-sach-giao-khoa-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-lop-11-i673838/

Hùng Quân / cand.com.vn