Tăng các mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 1-7

Mức lương cơ sở là căn cứ đóng, nộp, thụ hưởng một số chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1-7, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Mức lương cơ sở là căn cứ đóng, nộp, thụ hưởng một số chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nên từ thời điểm 1-7-2023, mức đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng có sự thay đổi.

Về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, theo các quy định hiện hành: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng 3,15% mức lương cơ sở; người thứ 3: 60% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 2,7% mức lương cơ sở; người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 2,25% mức lương cơ sở; người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất, tương ứng với 1,8% mức lương cơ sở.

Tăng các mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 1-7 ảnh 1

Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng, thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình thay đổi

 

Cũng từ thời điểm ngày 1-7-2023, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng tăng lên, nên chế độ thụ hưởng các chính sách dự kiến cũng tăng. Chi tiết xem bảng dưới đây

Tăng các mức hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 1-7 ảnh 2
An Nhiên / anninhthudo.vn