Đây đều là các Chỉ thị của Thủ tướng về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, Chỉ thị 16 thể hiện sự quyết liệt nhất với biện pháp "cách ly toàn xã hội”.