Sẽ giám sát bán thuốc kháng sinh theo đơn tại các cơ sở bán lẻ

Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc của Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 kiểm soát cơ bản tình trạng kháng thuốc, có hệ thống giám sát tương đương các nước phát triển…

Sẽ giám sát bán thuốc kháng sinh theo đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc (Ảnh minh họa) ảnh 1

Sẽ giám sát bán thuốc kháng sinh theo đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 25/9/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, từ nay đến năm 2030, Chiến lược đề ra 4 mục tiêu cụ thể, gồm:

Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và hiểu biết của nhân viên y tế, thú y và người dân về phòng, chống kháng thuốc;

Củng cố hệ thống giám sát kháng thuốc để cảnh báo kịp thời về sự xuất hiện, lan truyền, mức độ và xu hướng kháng thuốc của các vi sinh vật;

Giảm sự lan truyền của vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm;

Sử dụng thuốc kháng vi sinh vật ở người và động vật hợp lý, an toàn và có trách nhiệm.

Chiến lược phấn đấu đến năm 2045 kiểm soát cơ bản tình trạng kháng thuốc, có hệ thống giám sát kháng thuốc, sử dụng, tiêu thụ kháng sinh hoạt động hiệu quả tương đương với các nước phát triển.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó sẽ xây dựng Khung hành động chung làm nền tảng cho sự hợp tác đa ngành, điều phối, triển khai, giám sát các hành động theo trách nhiệm cụ thể của mỗi ngành.

Cùng đó, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cho từng lĩnh vực y tế, nông nghiệp, môi trường, công thương để giải quyết các nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng thuốc trong các lĩnh vực tương ứng.

Mặt khác, sẽ thực hiện giám sát bán thuốc kháng sinh theo đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc; phát triển công tác dược lâm sàng, triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh, quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn…

https://www.anninhthudo.vn/se-giam-sat-ban-thuoc-khang-sinh-theo-don-tai-cac-co-so-ban-le-post552901.antd

Duy Tiến / ANTD