Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 7.400 tỷ đồng

Số liệu của Bộ Tài chính vừa công bố cho biết, tính đến hết tháng 6/2023, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư 7.424,7 tỷ đồng.

Trước đó, số dư Quỹ tính đến hết tháng 3/2023 là 5.640,34 tỷ đồng. Số trích quỹ trong quý II là 1.779,2 tỷ đồng và sử dụng Quỹ chỉ chưa đầy 6 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ trong quý là khoảng 3,23 tỷ đồng, lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ âm là 2,09 tỷ đồng.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 7.400 tỷ đồng -0

 

Trong 34 thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp có số dư quỹ cao nhất với hơn 3.198 tỷ đồng, chiếm hơn 43%. Một số thương nhân đầu mối khác có số dư Quỹ cao là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (hơn 612 tỷ đồng); Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (gần 468 tỷ đồng); Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp (hơn 454 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (333,5 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (307 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, cũng có 4 đơn vị ghi nhận đang âm Quỹ Bình ổn, gồm: Công ty CP Xăng dầu Tân Nhật Minh (âm 32 tỷ đồng); Tổng công ty Dầu Việt Nam PV Oil (âm 22,42 tỷ đồng; cuối tháng 3, doanh nghiệp này âm hơn 346 tỷ đồng).

https://cand.com.vn/Kinh-te/quy-binh-on-gia-xang-dau-du-hon-7-400-ty-dong-i707014/

HA / CAND