Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18/1, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa XV, trình Quốc hội về việc xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc -0
Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch nước và đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc 

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội nhiều khóa phân công, phê chuẩn, bầu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 Phó Thủ tướng Chính phủ đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân , ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn gửi Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến; Quốc hội đã thảo luận tại Đoàn về Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc -0
Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Kỳ họp bất thường thứ ba của Quốc hội khóa XV cũng đã kết thúc trong chiều 18/1.

Trước đó, trong chiều 17/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Xuân Phúc,  quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi được cho thôi các chức vụ trong Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Trước khi được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, ông từng  giữ các cương vị Thủ tướng Chính phủ (2016-2021), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó  Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/quoc-hoi-mien-nhiem-chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-i681419/

P. Thủy / cand.com.vn