Phát huy giá trị "Khát vọng" của Petrovietnam

Trong 4 tháng đầu năm 2023, công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam được triển khai sâu rộng trong toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Việc xác định văn hóa đi trước, định hướng, tạo đà cho tái tạo kinh doanh, cùng với “quản trị biến động” là đôi “đòn bẩy” mạnh mẽ cho quản trị doanh nghiệp, phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức trong phục hồi kinh tế của Việt Nam. Các diễn biến địa chính trị trên thế giới cũng như nhu cầu sụt giảm khiến ngành Dầu khí phải sẵn sàng đối phó với những bất thường của thị trường. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2022 khi lên kế hoạch sản xuất kinh doanh, trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”, các đơn vị đã thể hiện “khát vọng” trong xây dựng từng chỉ tiêu quản trị, sản xuất kinh doanh.

Văn hóa doanh nghiệp nuôi dưỡng khát vọng, truyền cảm hứng cho người lao động

Theo đó, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã làm việc cùng từng đơn vị, đặc biệt là các đơn vị chủ chốt, đơn vị còn nhiều khó khăn để định hướng, đặt ra các mục tiêu quản trị để phấn đấu. Trong đó, tổ chức họp triển khai công tác đầu tư, quản trị danh mục đầu tư, nâng cao chuỗi liên kết giá trị ngành Dầu khí nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư và phát triển bền vững của hệ sinh thái Petrovietnam. Đây là nội dung thực hiện văn hóa doanh nghiệp về việc nâng cao tính dẫn dắt và vai trò nêu gương từ lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội đến các đơn vị trong quản lý điều hành, phát ngôn và hành động, trong tiếp xúc và chia sẻ với người lao động. Nét văn hóa này được duy trì trong hơn 3 năm qua, đã khiến nhiều đơn vị từng bước chuyển biến về chất khi kiện toàn, thành lập và phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm triển khai và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành trong từng hạng mục công việc, nâng cao hiệu quả quản trị, sản xuất kinh doanh.Tại Cơ quan Tập đoàn, công tác chuyển đổi số và triển khai ERP (phần mềm quản trị online) tiếp tục được khẩn trương triển khai như chạy thử, nghiệm thu từng phần... nhằm đưa hệ thống ERP Công ty mẹ - Giai đoạn 1 vào hoạt động đúng tiến độ. Ngày 23/2/2023, Petrovietnam và Microsoft Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số. Thực hiện các công việc để triển khai các phân hệ ERP cho giai đoạn tiếp theo như: Quản trị nguồn nhân lực và quản lý công tác đào tạo, hệ thống ERP cho các nhà máy điện của Petrovietnam; Hệ thống cơ sở dữ liệu Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí cho Petrovietnam - giai đoạn 1...

bao-duong-nha-may-dam-ca-mau-12

Cán bộ PVCFC cùng các chuyên gia bảo dưỡng Nhà máy Đạm Cà Mau.

Mặt khác, công tác đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống của Petrovietnam được chú trọng triển khai góp phần quan trọng trong đảm an toàn thông tin và an ninh mạng tại tất cả các các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn. Toàn bộ các văn bản quy phạm nội bộ của Tập đoàn đã được số hóa và thường xuyên cập nhật trên intraweb và ứng dụng trên điện thoại nhằm tạo điều kiện cho tra cứu và áp dụng tại Petrovietnam.

Việc bố trí nguồn lực, nhân lực, thời gian, tài chính để tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp hướng tới thực chất, hiệu quả, liên tục cũng được các đơn vị tiếp tục quan tâm và bước đầu có chuyển biến tốt so với cuối năm 2022. Trong đó, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” kết hợp với Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, thực hiện văn hóa chia sẻ trong công việc, văn hóa làm việc trên nền tảng công nghệ, văn hóa đào tạo, tự cập nhật kiến thức…

Gần 250 người tích cực đăng ký tham gia Ngày hội hiến máu “Từ trái tim đến trái tim” 2023

Gần 250 CBNV PV GAS tích cực đăng ký tham gia Ngày hội hiến máu “Từ trái tim đến trái tim” 2023.

Qua 4 tháng đầu năm 2023, với nỗ lực sản xuất tối đa, tối ưu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Petrovietnam đạt được các chỉ tiêu tài chính khả quan, vượt so với kế hoạch, tích cực hơn so với đà suy giảm của giá dầu và các biến động bất lợi của thị trường.

Đặc biệt, với những thành công nổi bật trong phát huy văn hóa doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn, Petrovietnam đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Tại hội thảo, kinh nghiệm triển khai văn hóa doanh nghiệp của Tổ triển khai Tái tạo văn hóa Petrovietnam cùng các tổ chức chính trị trong toàn Tập đoàn được coi là những bài học “kinh điển”, là cánh tay nối dài cụ thể hóa các chủ trương của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tới các đoàn viên, hội viên và người lao động toàn Tập đoàn.

Theo Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh, trong 8 tháng cuối năm 2023, các đơn vị trong Tập đoàn cần tập trung triển khai kế hoạch tái tạo văn hóa Petrovietnam năm 2023 với 4 yêu cầu, 6 nội dung giải pháp và 23 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó chú trọng: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” - thể hiện khát vọng trong xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong thực thi nhiệm vụ trong năm 2023; Đề cao tính dẫn dắt và vai trò nêu gương từ Công ty mẹ, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu Tập đoàn đến các đơn vị trong quản lý điều hành, phát ngôn và hành động, trong tiếp xúc và chia sẻ với người lao động; Quan tâm, bố trí nguồn lực, nhân lực, thời gian, tài chính để tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp hướng tới thực chất, hiệu quả, liên tục. 

Phát huy khát vọng Petrovietnam trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng họp cùng Tổ triển khai Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Theo đánh giá của Tổ triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam, vẫn còn một số ít đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc về việc quản lý sử dụng Thương hiệu Tập đoàn, thiếu quan tâm hoàn thiện sổ tay văn hóa. Đặc biệt là việc nêu gương của lãnh đạo các cấp trong thực thi văn hóa doanh nghiệp chưa được ưu tiên, không thể hiện được vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam một các thiết thực, hiệu quả. Nhưng nhìn chung tái tạo văn hóa doanh nghiệp trên quy mô toàn Tập đoàn đã có những thay đổi về chất, đem lại hiệu quả tích cực trong quản trị, sản xuất kinh doanh của từng đơn vị.Có thể thấy rằng, giá trị "khát vọng" đem lại sự thịnh vượng cho đất nước tại Petrovietnam đang được truyền cảm hứng và hun đúc trong từng cán bộ, công nhân viên. Cùng với công tác truyền thông kịp thời, sâu sắc và sát thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn, xuyên suốt trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Đảng bộ Tập đoàn, để văn hóa Petrovietnam thực sự là niềm tự hào của người Dầu khí.

https://pvn.vn/chuyen-muc/tap-doan/tin/9e2c96d9-1746-4a11-8b4a-b0944604f3bf

PV / Cổng thông tin điện tử PVN