Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho tới khi bầu Chủ tịch Quốc hội.

Chiều 2/5, kết thúc Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông báo tới đại biểu Quốc hội về việc ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Thanh Mẫn sẽ điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho tới khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Ông Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Ông Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: quochoi.vn)

Cũng trong kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội thực hiện quy trình bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV (thuộc Đoàn TP Hải Phòng) đối với ông Vương Đình Huệ.

Trước đó, ngày 26/4, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII.

Ngày 31/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV.

Ngày 20/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

https://vtcnews.vn/ong-tran-thanh-man-duoc-phan-cong-dieu-hanh-hoat-dong-cua-quoc-hoi-ar868418.html

Anh Văn / VTC News