Nỗi lo cháy nổ ở chung cư mi ni

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt tổng kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ (đến hết tháng 9-2022) tại các điểm kinh doanh, tập trung đông người, bao gồm cả chung cư. Kết quả sơ bộ cho thấy, ngoài những điểm kinh doanh vi phạm an toàn phòng, chống cháy nổ, chung cư mi ni cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

THANH TRÚC