Những sáng kiến thay đổi bộ mặt bệnh viện

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội phát động và nhân rộng tới từng khoa, phòng và từng cán bộ. Qua đó, có nhiều sáng kiến đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần thay đổi bộ mặt của bệnh viện, cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

THU TRANG / HNM.com.vn