Phụ huynh và học sinh cần nhớ 7 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu.

Điều 10, Thông tư 55 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành quy định cụ thể về các khoản kinh phí Ban đại diện được phép và không được phép thu.

nhung khoan tien nao ban dai dien cha me hoc sinh khong duoc phep thu

Các khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu gồm:

(1). Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

(2) Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

(3) Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

(4) Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

(5) Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

(6) Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

(7) Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ. Sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất ý kiến.

Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Ban đại diện chỉ được phép thu 2 khoản tiền: "Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường".

PV (th)

Phụ huynh đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Bộ GD&ĐT nói không thể Phụ huynh đòi bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Bộ GD&ĐT nói không thể
Cử tri bất bình việc Cử tri bất bình việc "lạm thu" dưới "mác" xã hội hóa giáo dục
Hà Nội không để lạm thu dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh Hà Nội không để lạm thu dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh

Nghề nghiệp và cuộc sống