Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phối hợp với tổ chức Chung tay vì VN tổ chức đấu giá gây quỹ tranh ảnh nghệ thuật.

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ là tổ chức phi lợi nhuận được Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ công nhận từ năm 2014.

Tổ chức Chung tay vì Việt Nam được thành lập vào tháng 8/2020 nhằm kết nối cá nhân và tổ chức người Việt ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới phát triển các sáng kiến gây quỹ và hỗ trợ chuyên môn, nhằm giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách như thiên tai, dịch bệnh, khuyến học và xóa đói giảm nghèo.

Người Việt Nam tại Mỹ đấu giá tranh ảnh nghệ thuật giúp đỡ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 ảnh 1
Bức "Ngũ hổ" của họa sĩ Xuân Lam là 1 trong 3 bức sẽ góp mặt trong đêm đấu giá trực tiếp

22 bức tranh và ảnh nghệ thuật xoay quanh con người và cuộc sống Việt Nam sẽ được trưng bày tại địa chỉ: https://www.vtnm9. Khách tham quan có cơ hội sở hữu những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật thông qua hình thức ủng hộ từ thiện hoặc đấu giá gây quỹ hỗ trợ.

Người Việt Nam tại Mỹ đấu giá tranh ảnh nghệ thuật giúp đỡ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 ảnh 2
Bức ảnh "Mưu sinh mùa nước nổi" của Trần Minh Dũng sẽ đấu giá trực tuyến

Sự kiện đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra từ nay đến 11:59 PM ngày 18/12/2021 với 19 tác phẩm. Sự kiện đấu giá trực tiếp (3 bức tranh đặc sắc nhất) sẽ được tổ chức trong đêm Gala 18/12/2021 tại Dallas, Texas.

Toàn bộ số tiền gây quỹ được từ chương trình triển lãm - đấu giá sẽ được đóng góp vào dự án "Chung tay vì trẻ mồ côi Covid-19" do Chung tay vì Việt Nam tổ chức.

Đấu giá cuốn Đấu giá cuốn "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp
Bài thơ của Hoài Linh đấu giá 700 triệu đồng Bài thơ của Hoài Linh đấu giá 700 triệu đồng