Ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm về khai thác cát trái phép trên sông Đà, sông Hồng

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1589/UBND-TNMT về phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-huuhoai-2023-03-15-_cat-1.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý chủ phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Ảnh: Ánh Dương.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 1355/UBND-KT ngày 15-5-2024 của UBND huyện Ba Vì, trong đó báo cáo, phản ánh về việc tình hình khai thác cát thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ khu vực giáp ranh huyện Ba Vì.

Theo UBND huyện Ba Vì, trong thời gian qua, tại khu vực địa bàn tỉnh Phú Thọ giáp ranh với huyện Ba Vì tương ứng từ K0+900 đến K2+200 đê hữu Hồng thuộc địa bàn các xã: Thái Hòa, Phong Vân, tình trạng khai thác cát trên sông Đà, sông Hồng diễn ra công khai, tấp nập; hàng chục tàu hút cát hoạt động hết công suất suốt ngày đêm; các tàu thuyền chờ vào lấy cát neo đậu đặc kín quanh khu vực tàu hút đang hoạt động. Đây là vị trí ngã ba sông, nơi hợp lưu của sông Đà và sông Hồng, tình trạng hút cát đã làm ảnh hưởng đến lòng sông, gây biến đổi dòng chảy làm sạt trượt chân kè và làm nứt đường đỉnh kè, tường rào, tường nhà và công trình dân sinh bị ảnh hưởng.

Việc khai thác khoáng sản (cát) thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ giáp ranh địa giới hành chính của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; tuy nhiên huyện Ba Vì không được cung cấp tài liệu hồ sơ cấp phép về hoạt động khai thác (nếu có) để phối hợp quản lý, giám sát. Do vậy, chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực rất hoang mang lo lắng.

Về việc này, trên cơ sở Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo, giao các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của UBND thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 116/QCPH-UBND ngày 23-5-2018 trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội; cung cấp các tài liệu về việc cấp phép hoạt động khai thác cát tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh cho UBND thành phố Hà Nội và thực hiện các biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, ngăn chặn xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác cát trái phép (nếu có).

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, rà soát quy định về yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24-2-2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông để tổ chức thực hiện theo quy định.

https://hanoimoi.vn/ngan-chan-xu-ly-dut-diem-vi-pham-ve-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-da-song-hong-667140.html

Hoài Thu / HNM.com.vn