New Zealand mở cửa hoàn toàn biên giới

New Zealand, ngày 1-8, đã mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới, vốn bị đóng kể từ tháng 3-2020 nhằm kiềm chế dịch Covid-19 lây lan. Theo đó, những người muốn đến New Zealand từ những quốc gia không thuộc diện được miễn thị thực hay sinh viên quốc tế đều đã có thể xin thị thực nhập cảnh nước này.

HOÀNG LINH / HNM.com.vn