Nâng vị thế logistics thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế hàng đầu, có hoạt động giao thương hàng hóa sôi động nhất cả nước. Tuy nhiên, hạ tầng logistics còn nhiều điểm yếu, khiến vai trò chuỗi cung ứng của thành phố thiếu năng lực cạnh tranh. Thành phố cần chiến lược phù hợp để đầu tư, nâng cao vị thế của logistics, đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TRỌNG NGÔN / HNM.com.vn