Lùi thời gian trang bị cabin ảo để đào tào sát hạch bằng lái xe thêm 6 tháng

Bộ GTVT đồng ý, cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022, thay vì phải áp dụng từ 1/7/2022.

Ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và Người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, theo quy định của Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng cabin học lái ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022.

Tuy nhiên, trước kiến nghị của các Sở GTVT, các Hiệp hội, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị cabin học lái ô tô.

Lý do các Sở GTVT, Hiệp hội kiến nghị với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT cho lùi thời gian trang bị, sử dụng cabin học lái ô tô là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính.

Ngoài ra, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và ảnh hưởng đến thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT.

Lùi thời gian trang bị cabin ảo để đào tào sát hạch bằng lái xe thêm 6 tháng ảnh 1

Lùi thời gian trang bị cabin ảo trong đào tạo sát hạch lái xe đến 31/12

P.Thủy - N.Thắng / anninhthudo.vn