Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.

HNMO / HNM.com.vn