Lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ và lấy ý kiến rộng rãi nội dung dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu dự kiến vào tháng 10-2022; thông qua vào tháng 5-2023 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2024. Dự thảo được Bộ Xây dựng công khai tại Cổng thông tin của Bộ (địa chỉ: www.moc.gov.vn).

Các điểm mới đáng chú ý của dự thảo là bổ sung thời hạn sở hữu nhà chung cư (theo thời hạn sử dụng công trình hoặc theo thời hạn quy định tại pháp luật đất đai); giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà chung cư; xử lý nhà chung cư khi còn thời hạn và khi hết thời hạn. Về quản lý, sử dụng nhà chung cư, dự thảo làm rõ thêm theo hướng luật hóa; đưa một số quy định từ các nghị định, thông tư vào luật, trong đó có nội dung về quyền, trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; quản lý vận hành chỗ để xe nhà chung cư; giá dịch vụ quản lý vận hành...

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Bat-dong-san/1041901/lay-y-kien-du-thao-luat-nha-o-sua-doi

DẠ KHÁNH / HNM.com.vn