Kỳ vọng giá cả hàng hóa sớm giảm và ổn định

Hiện giá xăng, dầu đã giảm tương đương thời điểm tháng 2-2022. Tuy nhiên, giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng chưa giảm tương ứng, nhất là với giá thực phẩm. Người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng giá cả hàng hóa sớm giảm và ổn định trong thời gian tới.

 
 
Trọng Ngôn / Hà Nội Mới