Khuyến khích cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ cấp, đổi thẻ nhà báo qua mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2, thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BTTT.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư số 31 là quy định về việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai Số định danh cá nhân theo mẫu, thay vì phải kê khai một số thông tin gồm quê quán; nơi ở hiện nay; số giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tạm thời vẫn phải kê khai thông tin về ngày sinh, dân tộc (để phục vụ việc in thẻ và xác định điều kiện của người được cấp thẻ là người dân tộc) do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thành, chưa được chia sẻ.

Thông tư 31 cũng quy định cụ thể các cách thức gửi hồ sơ, trong đó khuyến khích cơ quan, tổ chức thực hiện trên môi trường điện tử. Đồng thời, cũng bổ sung quy định, làm rõ thành phần hồ sơ chứng minh người được đề nghị cấp thẻ có thời gian công tác liên tục 2 năm trở lên tại cơ quan báo chí: Tài liệu thể hiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan báo chí, cơ quan công tác hoặc thể hiện việc thanh toán, chi trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền nhuận bút theo tháng.

Khuyến khích cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ cấp, đổi thẻ nhà báo qua mạng - Báo Công an Nhân dân điện tử

Hùng Quân

Đề xuất miễn, giảm thuế cho báo chí, nhà báo Đề xuất miễn, giảm thuế cho báo chí, nhà báo

/ cand.com.vn