Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Thời gian góp ý đến ngày 14-12.

Một trong những quy định đáng chú ý tại dự thảo là không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, gồm: Toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ 1. 

Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quyết định số môn chuyên và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên. Trường chuyên tổ chức tuyển sinh theo 2 vòng, vòng 1 là sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển; vòng 2, tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1...

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1045153/khong-to-chuc-lop-khong-chuyen-trong-truong-chuyen

MINH ĐỨC / HNM.com.vn