Vụ khủng bố 11/9 không chỉ là một trong những trang đau thương của lịch sử nước Mỹ mà nó còn tạo nên nhiều diễn biến phức tạp trong 2 thập kỷ sau đó.