Học tập kinh nghiệm các nước việc chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Bộ GTVT cho biết, học tập kinh nghiệm các nước, Bộ GTVT đã xây dựng lộ trình triển khai hệ thống thu phí ETC qua 3 giai đoạn trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Bộ GTVT vừa báo cáo Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội về thí điểm chỉ áp dụng thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ GTVT cho biết, về cơ sở pháp lý thực hiện, Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ điều kiện cụ thể tại từng trạm thu phí xem xét, quyết định thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Để khuyến khích các phương tiện dán thẻ thu phí ETC, tăng hiệu quả đầu tư hệ thống, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ GTVT lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí ETC.

"Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án thu phí không dừng và các dự án BOT là Bộ GTVT. Việc Bộ GTVT quyết định lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thí điểm là phù hợp quy định pháp luật", Bộ GTVT khẳng định.

Học tập kinh nghiệm các nước việc chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng ảnh 1

Dán thẻ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Ngân Tuyền / anninhthudo.vn