Theo Thông báo số 138/TB-QLCL, ngày 08/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng là một trong số 135 cơ sở giáo dục đại học có trung tâm sát hạch và được cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.

Hàng nghìn chứng chỉ do Đại học Hải Phòng cấp có nguy cơ bị thu hồi? -0

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
Đại học Hải Phòng rà soát lại việc cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin

Đáng chú ý, thời điểm tháng 11/2020, nhận thấy hoạt động ở nhiều Trung tâm sát hạch còn có những tồn tại, hạn chế, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có văn bản số 1838 về việc rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gửi hiệu trưởng các trường đại học. Văn bản này nêu rõ: “Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học ký chứng chỉ là không đúng thẩm quyền”. Cục Quản lý chất lượng yêu cầu dừng việc sát hạch và cấp chứng chỉ đối với các đơn vị không bảo đảm điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016. Đồng thời đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp đến, ngày 5/5/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại có công văn số 1800, về việc tăng cường công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ gửi các trường đại học và nhiều đơn vị. Công văn này cũng nhắc lại việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin phải thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 17/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời chỉ rõ, việc ký cấp chứng chỉ theo đúng quy định tại Điều 17 của Thông tư liên tịch số 17/2016.

Mặc dù có rất nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng vẫn trực tiếp ký thêm hàng nghìn chứng chỉ Công nghệ thông tin nữa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng cho biết, nhà trường đã yêu cầu các Phòng, Ban chức năng và cá nhân liên quan rà soát báo cáo về việc cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin từ 11/2020 cho đến nay theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi có kết quả kiểm tra sẽ căn cứ theo quy định để xử lý. Cụ thể, theo quy định, nếu cấp sai thẩm quyền thì phải thu hồi toàn bộ những chứng chỉ đã cấp ra. Tuy nhiên, cũng có trường hợp cấp sai thẩm quyền, nhưng trên cơ sở các cơ quan chức năng xem xét, rà soát lại khâu tổ chức thi có đúng quy chế và bảo đảm chất lượng theo thì đơn vị phải thu hồi và cấp lại. Cụ thể là sẽ giao lại cho Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên thuộc trường cấp lại đảm bảo quyền lợi cho học viên.

V.Huy

Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức Bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức
Sai phạm tại ĐH Đông Đô: Loạn bằng cấp chứng chỉ, nhiều người cả gan làm liều? Sai phạm tại ĐH Đông Đô: Loạn bằng cấp chứng chỉ, nhiều người cả gan làm liều?