Hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có tới 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai, trong đó có một số hành vi mới như không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, những hành vi bị nghiêm cấm về đất đai gồm: Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai; Thực hiện không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; Không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích;

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất; Nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật; Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Làm trái quy định về quản lý, sử dụng đất đai; Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật; Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai; Sử dụng Quỹ phát triển đất không đúng mục đích.

Như vậy, ngoài các nội dung kế thừa Luật Đất đai 2013, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Không ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; phân biệt đối xử về giới trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai; sử dụng Quỹ phát triển đất không đúng mục đích.

Hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai ảnh 1

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến.

Theo khoản 1 Điều 214 Dự thảo, các thủ tục hành chính về đất đai gồm: Thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất; Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, công nhận quyền sử dụng đất;

Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại, đính chính Giấy chứng nhận; Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất; Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất;

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính; Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; Thủ tục hành chính khác về đất đai.

Các thủ tục hành chính trên được thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, có giá trị pháp lý như nhau.

Khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cá nhân, tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc: Sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đã kê khai và của các giấy tờ trong hồ sơ nộp;

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

https://www.anninhthudo.vn/hang-loat-hanh-vi-bi-nghiem-cam-lien-quan-den-dat-dai-post528276.antd

H.L / ANTD