Hai kịch bản tăng trưởng năm 2024

Căn cứ kết quả tăng trưởng GDP 5,66% trong quý I/2024 và diễn biến kinh tế thế giới, Tổng cục Thống kê vừa cập nhật 2 kịch bản tăng trưởng theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ. Ở kịch bản 1, năm 2024 GDP tăng trưởng 6%.

Cụ thể, quý I tăng 5,66%; 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,12%, trong đó quý II tăng khoảng 5,85%; quý III tăng khoảng 6,22%; quý IV tăng khoảng 6,28%. Kịch bản 2, GDP năm 2024 tăng 6,5%. Trong đó, quý I tăng khoảng 5,66%; 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,75%, quý II tăng khoảng 6,32%; quý III tăng khoảng 6,79%; quý IV tăng khoảng 7,08%.

Hai kịch bản tăng trưởng năm 2024 -0
Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng 5,66% là kết quả cho những nỗ lực, sát sao, kịp thời trong điều hành Chính sách của Chính phủ, Nhà nước, bộ, ngành và sự cố gắng, quyết tâm của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trên con đường khôi phục và phát triển kinh tế. Đặc biệt, theo kịch bản của Nghị quyết 01/NQ-CP, mục tiêu tăng trưởng năm 2024 đạt từ 6%-6,5%. Trong đó, quý I có mức tăng trưởng tương ứng 5,2% và 5,6%.

Như vậy, nhìn tổng thể bức tranh kinh tế, kết quả tăng trưởng quý I/2024 đạt 5,66% đang sát với kịch bản cao (5,6%). Để vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những quý còn lại, theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện hiệu quả, linh hoạt các chính sách điều hành của Chính phủ, bám sát các mục tiêu và giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP và tập trung thực hiện nhiều nhóm giải pháp theo từng lĩnh vực cụ thể.

https://cand.com.vn/Kinh-te/hai-kich-ban-tang-truong-nam-2024-i726938/

Trân Trân / CAND