Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp

Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân liên quan đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng.

Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp  ảnh 1
Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm cấp thành phố

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2790/UBND-KTTH về đẩy nhanh triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các chủ đầu tư, sở ngành nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư từ khâu khảo sát, lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; tránh việc phê duyệt không đầy đủ, không phù hợp ngay từ ban đầu, thiếu sót trong tính toán khối lượng, định mức đơn giá,... dẫn đến quá trình thực hiện phải điều chỉnh chủ trương, dự án, thiết kế, dự toán và các tồn tại khác mà Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán chuyên đề đã nêu.

Đối với các dự án đầu tư công cấp thành phố đã được HĐND TP quyết nghị dự nguồn cụ thể từng dự án để chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025: các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Các dự án trình HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư phải đảm bảo rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, khả năng thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố và theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với các dự án đã được HĐND TP và các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa phê duyệt dự án, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với 160 dự án cấp TP đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chậm nhất trong quý II/2024.

UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP bổ sung chỉ tiêu trường học công lập công nhận lại đạt chuẩn quốc gia vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội được thành phố giao kế hoạch hàng năm 2024, 2025 cho các đơn vị.

Đối với nhóm dự án xây dựng mới, cải tạo sửa chữa các trường trung học phổ thông được phân cấp đầu tư cho cấp huyện, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo UBND TP ngay về việc thay đổi quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư của từng dự án xây dựng mới, cải tạo sửa chữa trường trung học phổ thông và khả năng cân đối, bổ sung ngân sách

Về thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, di tích và lĩnh vực hạ tầng kinh tế...các huyện, thị xã phải cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm để hoàn thành các dự án. UBND các huyện, thị xã và người đứng đầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng công trình dở dang do thiếu vốn, nợ xây dựng cơ bản.

Để tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công trên tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cấp quản lý, UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp kết quả giải ngân, xây dựng thành một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong các năm 2023, 2024, 2025 của người đứng đầu, tập thể, cá nhân các ngành, địa phương, đơn vị;

Chủ trì tham mưu UBND TP, Ban cán sự Đảng UBND TP báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân liên quan đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023, 2024, 2025 đạt thấp do nguyên nhân chủ quan, chưa nỗ lực cố gắng.

https://www.anninhthudo.vn/ha-noi-se-xu-ly-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-don-vi-co-ty-le-giai-ngan-thap-post550935.antd

Phú Khánh / ANTD