Hà Nội rà soát các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Ngày 8-9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng giám sát cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; tư vấn cơ sở thực phẩm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và phương pháp điều tra rà soát thống kê cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố năm 2022.

Trước đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát, thống kê 100% cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố năm 2022, nhằm quản lý chặt chẽ và đánh giá việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở này. Tại buổi tập huấn, 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm của 30 quận, huyện, thị xã đã được hướng dẫn về phương pháp điều tra, nội dung điều tra theo biểu mẫu, tổng hợp kết quả điều tra, rà soát thống kê các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Từ ngày 12 đến 16-9, tuyến quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức lớp tập huấn cho các điều tra viên, giám sát viên tại địa phương.

Theo kế hoạch, công tác điều tra, rà soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại xã, phường, thị trấn sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 30-9. Tuyến xã, phường, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, rà soát về trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trước ngày 30-9-2022. Tuyến quận, huyện, thị xã tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra trước ngày 7-10-2022 về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/1041591/ha-noi-ra-soat-cac-co-so-dich-vu-an-uong-thuc-an-duong-pho

XUÂN LỘC / HNM.com.vn