Giải quyết bồi thường bảo hiểm kịp thời cho nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân

Các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm...

 

Ngày 14-9, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 1429/QLBH-PNT gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân).

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị, các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

https://hanoimoi.vn/giai-quyet-boi-thuong-bao-hiem-kip-thoi-cho-nan-nhan-vu-chay-tai-quan-thanh-xuan-640923.html

Hương Thủy / HNM.com.vn