Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trao đổi các hợp đồng mua bán điện với hàng loạt chủ đầu tư nhà máy thủy điện tại Lào.

Cụ thể, EVN trao đổi hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Phongsubthavy đối với cụm nhà máy thủy điện Nậm Yeuang, các nhà máy thủy điện Nậm Mô 2, Nậm Tài, Nậm Sak, Nậm Sao, Nậm Chao.

EVN mua hàng tỷ kWh điện từ Lào - 1
EVN dự kiến mua gần 1,5 tỷ kWh điện từ Lào trong 2 năm 2021 - 2022.

EVN cũng trao đổi hợp đồng mua bán điện với Công ty Kong Sup Hydro Development Nam Neun 1 and Nam Neun 3 đối với Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn 1.

Theo EVN, các hợp đồng mua bán điện trên tiếp tục đánh dấu bước tiến trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Đến nay, nhiều nhà máy thủy điện tại Lào đã xuất khẩu điện năng sang Việt Nam do các chủ đầu tư Việt Nam và Lào hợp tác đầu tư như thủy điện Xekaman 1 (290MW), Xekaman SanXay (32MW), cụm thủy điện Nam Sak (265MW)...

EVN dự kiến mua 1,491 tỷ kWh điện từ Lào theo thỏa thuận về hợp tác song phương giữa Việt Nam - Lào. Theo đó, EVN đã ký hợp đồng mua bán điện đối với Nhà máy thủy điện Nam Kong 2 (66MW), Nam Kong 3 (54MW) và nhà máy Thủy điện Nam Emoun (129MW) thuộc Công ty TNHH Năng lượng Chaleun Sekong.

Đồng thời ký hợp đồng mua bán điện đối với Nhà máy thủy điện Nậm San 3A (69MW) và Nậm San 3B (45MW) thuộc Tập đoàn Phongsubthavy.

Dự kiến sản lượng điện được thực hiện mua trong năm 2021 - 2022 là gần 1,5 tỷ kWh.

HÒA BÌNH

EVN dừng ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà sau 31/12 EVN dừng ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà sau 31/12
Bom được di dời, EVN hủy lệnh ‘làm việc online’ Bom được di dời, EVN hủy lệnh ‘làm việc online’
Năm năm nữa EVN hết độc quyền, người dân được đàm phán giá điện Năm năm nữa EVN hết độc quyền, người dân được đàm phán giá điện

Từ Khóa: