Điều chỉnh dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tăng gần 700 tỷ đồng

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quyết định phê duyệt diều chỉnh dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển châu Á và Chính phủ Australia tài trợ.

Theo đó, dự án sẽ được điều chỉnh tổng mức đầu tư là hơn 6.018 tỷ đồng (tương đương hơn 265 triệu USD), tăng gần 700 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu (tổng mức đầu tư hơn 5.339 tỷ đồng, tương đương hơn 235 triệu USD).

Cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng; Chi phí xây dựng hơn 4.155 tỷ đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 326 tỷ đồng; Chi phí dự phòng 417 tỷ đồng…

Điều chỉnh dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tăng gần 700 tỷ đồng -0
Sau khi điều chỉnh, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng mức đầu tư là hơn 6.018 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn của dự án, vốn vay từ Quỹ Phát triển châu Á (ADF) của ADB là hơn 187 triệu USD (tương đương hơn 4.249 tỷ đồng) được sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm toán theo quy định của ADB và khoản dự phòng tương ứng.

Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia gần 6,4 triệu USD (tương đương hơn 144 tỷ đồng) được thực hiện thông qua Chương trình Aus4transport của Bộ GTVT sử dụng để thanh toán chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập dự toán và hỗ trợ đấu thầu. 

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam hơn 1.624 tỷ đồng (tương đương gần 71,6 USD) được dùng để thanh toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác (nếu có); quản lý dự án; tư vấn đầu tư xây dựng công trình; chi phí khác và khoản dự phòng tương ứng.

Trước đó, lý giải nguyên nhân tổng mức đầu tư dự án phải điều chỉnh, Bộ GTVT cho biết, theo quyết định phê duyệt đầu tư dự án số 2034 ngày 17/9/2018 của Bộ GTVT, chi phí GPMB là gần 312 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả cập nhật cho thấy, chi phí GPMB của dự án đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (tăng hơn 700 tỷ đồng).

https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dieu-chinh-du-an-ket-noi-giao-thong-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-tang-gan-700-ty-dong-i730347/

Phạm Huyền / cand.com.vn