Đến năm 2030, Việt Nam sẽ đưa vào hoạt động 10 tuyến cáp biển mới

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa phê duyệt “Chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Chiến lược nhằm mục tiêu xây dựng khả năng tự chủ trong việc thiết lập, triển khai, sửa chữa các tuyến cáp quang quốc tế, đảm bảo an toàn cho mạng lưới Internet Việt Nam, đáp ứng đầy đủ nhu cầu kết nối quốc tế cho phát triển kinh tế số, xã hội số, quốc phòng - an ninh. Chiến lược đặt mục tiêu đến 2030 sẽ triển khai và đưa vào hoạt động tối thiểu thêm 10 tuyến cáp quang trên biển mới, nâng tổng số tuyến cáp quang trên biển của Việt Nam lên tối thiểu 15 tuyến với dung lượng tối thiểu 350 Tbps.

cap-1718760766588.jpg
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, triển khai và đưa vào sử dụng thêm tối thiểu hai tuyến cáp quang đất liền quốc tế, đảm bảo tổng dung lượng cáp quang quốc tế trên đất liền đạt tối thiểu 15% dung lượng sử dụng thực tế của hệ thống cáp quang trên biển. Chiến lược cũng đưa ra tầm nhìn đến 2035 sẽ xây dựng Hệ thống cáp quang quốc tế của Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu của khu vực về cả số lượng, dung lượng và chất lượng, trở thành lợi thế thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn, các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn tới siêu lớn. Được biết, hiện Việt Nam có 5 tuyến cáp biển kết nối quốc tế.

https://cand.com.vn/Cong-nghe/den-nam-2030-viet-nam-se-dua-vao-hoat-dong-10-tuyen-cap-bien-moi-i734785/

Hùng Quân / CAND