Đến 2030, Việt Nam đầu tư lắp đặt thêm 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động

Theo quy hoạch, từ nay đến 2030, bên cạnh việc duy trì 19 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục đã được vận hành, Việt Nam sẽ hoàn thành đầu tư, lắp đặt 18 trạm quan trắc mới…

Ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn đang là vấn đề nhức nhối

Ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn đang là vấn đề nhức nhối

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 7/3/2024 phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2030, đối với mạng lưới quan trắc chất lượng không khí, gồm:

Duy trì 19 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục đã được vận hành; hoàn thành đầu tư, lắp đặt 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động, liên tục đang được triển khai tại các vị trí quan trắc được kế thừa từ quy hoạch trước;

Tiếp tục đầu tư, bổ sung mới để hoàn thiện 31 trạm quan trắc môi trường không khí tự động liên tục trên cả nước, trong đó bao gồm 06 trạm quan trắc tự động, liên tục chất lượng không khí nền tại 06 vùng kinh tế - xã hội;

Thiết lập, hoàn thiện mạng lưới các điểm quan trắc chất lượng môi trường không khí định kỳ trên cả nước, trong đó tập trung vào các vùng phát triển kinh tế xã hội quan trọng, các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, đảm bảo việc đánh giá tác động tới môi trường không khí tại các khu vực phát triển công nghiệp và đông dân cư;

Đồng thời, bước đầu thiết lập mạng lưới quan trắc thủy ngân tự động trong không khí.

Ngoài ra, quy hoạch cũng đề cập đến việc thiết lập, hoàn thiện mạng lưới quan trắc tự động, liên tục chất lượng môi trường nước (sông, hồ, biển); quan trắc chất lượng đất; mạng lưới quan trắc đa dạng sinh học…

Đến năm 2050 tăng cường đầu tư, mở rộng các trạm quan trắc chất lượng không khí và chất lượng nước tự động, liên tục, áp dụng các công nghệ quan trắc mới hướng tới thay thế dần các điểm quan trắc chất lượng không khí, nước mặt định kỳ bằng các trạm quan trắc chất lượng không khí, chất lượng nước tự động, liên tục.

https://www.anninhthudo.vn/den-2030-viet-nam-dau-tu-lap-dat-them-18-tram-quan-trac-chat-luong-khong-khi-tu-dong-post569250.antd

Duy Tiến / anninhthudo.vn