Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về hàng loạt trường hợp bị thu hồi bằng lái xe

Tại Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cơ quan soạn thảo đã đề xuất các trường hợp cấp, cấp lại, đổi và thu hồi giấy phép lái xe, trừ điểm bằng lái xe …

Theo Dự thảo, giấy phép lái xe (GPLX, còn gọi là bằng lái xe) không có hiệu lực trong các trường hợp: Đang trong thời gian áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng; Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng; Giấy phép lái xe có Quyết định thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 43 của Luật này.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định về cấp, cấp lại, đổi và thu hồi GPLX. Theo đó, GPLX được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch có kết quả đạt yêu cầu.

GPLX được cấp lại khi hết thời hạn sử dụng hoặc bị mất. GPLX được đổi trong các trường hợp: Bị hỏng hoặc sai lệch thông tin ghi trên giấy phép; GPLX của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam do cơ quan thẩm quyền của nước ngoài cấp, còn giá trị sử dụng; GPLX do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp mà người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt Dự thảo còn quy định các trường hợp bằng lái xe bị thu hồi, đó là: Người được cấp bằng lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ quan y tế đối với từng hạng GPLX; Người được cấp bằng lái xe có hành vi gian dối trong quá trình cấp, cấp lại, cấp đổi và sử dụng bằng lái.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, cấp lại, thu hồi GPLX. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại, thu hồi GPLX cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cũng theo dự thảo, chưa cấp, đổi, cấp lại GPLX đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Về việc trừ điểm bằng lái xe, khi bị trừ hết điểm, người được cấp bằng phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức.

Theo Bộ Công an, điểm của GPLX được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý GPLX. Mỗi tài xế sẽ được cấp 12 điểm.

Khi người lái xe có hành vi vi phạm phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì bị trừ điểm GPLX theo quy định. Về chi tiết, Chính phủ sẽ quy định trình tự, thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm GPLX.

GPLX được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm bị trừ điểm gần nhất.

Trường hợp GPLX bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép này phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Quá trình kiểm tra kiến thức, tài xế phải có kết quả đạt yêu cầu thì mới được phục hồi đủ 12 điểm.

https://www.anninhthudo.vn/de-xuat-moi-nhat-cua-bo-cong-an-ve-hang-loat-truong-hop-bi-thu-hoi-bang-lai-xe-post571318.antd

H.L / anninhthudo.vn