Đề xuất chi hơn 9.700 tỷ đồng khuyến khích cán bộ dôi dư nghỉ hưu sớm

Theo tính toán của Bộ Nội vụ, thời gian tới, khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, số cán bộ, công chức dôi dư là gần 49.000 người.

Đề xuất chi hơn 9.700 tỷ đồng khuyến khích cán bộ dôi dư nghỉ hưu sớm ảnh 1

Đề xuất chi hơn 9.700 tỷ đồng khuyến khích cán bộ dôi dư nghỉ hưu sớm

Bộ Nội vụ đã có hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế để thay thế các nghị định trước đó của Chính phủ.

Trong Tờ trình dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đã bổ sung chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, từ nay tới năm 2025, dự kiến có khoảng 52 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.037 đơn vị cấp xã trên cả nước thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập.

https://www.anninhthudo.vn/de-xuat-chi-hon-9700-ty-dong-khuyen-khich-can-bo-doi-du-nghi-huu-som-post538808.antd

An Nhiên / ANTD