Đất không có giấy tờ vẫn được cấp 'sổ đỏ' khi nào?

Gọi điện thoại đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, theo quy định hiện hành, đất không có giấy tờ có được làm ‘sổ đỏ’ không, điều kiện và thủ tục ra sao, các khoản tiền phải nộp?

Đất không có giấy tờ là đất mà người dân đang sử dụng không có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Nghị định 01/2017/NĐ-CP, nghĩa là không có một trong những loại giấy tờ sau:

Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước 15/10/1993;

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận đã sử dụng trước 15/10/1993; Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Dù đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vẫn được cấp ‘Sổ đỏ’ nếu đủ điều kiện theo từng trường hợp.

Trường hợp 1, hộ gia đình, cá nhân được cấp ‘Sổ đỏ’ và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 3 điều kiện: Đang sử dụng đất trước 1/7/2014; Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp…tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Nay được UBND cấp xã xác nhận sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Đất không có giấy tờ vẫn được cấp 'sổ đỏ' khi nào? ảnh 1

Theo quy định hiện hành, đất không có giấy tờ vẫn có thể được cấp 'sổ đỏ'

Trường hợp 2 (có thể phải nộp tiền sử dụng đất), hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện: Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004; Không vi phạm pháp luật về đất đai; Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu; Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Về các khoản tiền người dân phải nộp, khi được cấp Giấy chứng nhận cho đất không có giấy tờ, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền như: Tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp phải nộp);

Lệ phí trước bạ tính theo công thức: Lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất tại bảng giá đất x Diện tích) x 0,5%; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (do HĐND cấp tỉnh quyết định nên mức thu từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể khác nhau); Phí thẩm định hồ sơ.

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ không được ghi nợ tiền sử dụng đất như trước đây theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

https://www.anninhthudo.vn/dat-khong-co-giay-to-van-duoc-cap-so-do-khi-nao-post533124.antd

H.L / ANTD