Công bố từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến 17h ngày 26/11/2021, tổng số tiền huy động của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 là 8.797,5 tỷ đồng, đã bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng.

Số dư Quỹ cuối ngày 1.200,4 tỷ đồng. Tổng số tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ là 567.847. Về nhiệm vụ chi, tính đến 17h ngày 26/11/2021, Quỹ đã chi 7.597,1 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện xuất mua vaccine là 7.588,3 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng.

Đã chi hơn 7.588 tỷ đồng để mua vaccine

H.A

Moderna chạy theo lợi nhuận, làm ngơ trước đề nghị mua vaccine của nước nghèo? Moderna chạy theo lợi nhuận, làm ngơ trước đề nghị mua vaccine của nước nghèo?
Đã xuất 373 tỷ đồng tiền quỹ để mua vaccine phòng COVID-19 Đã xuất 373 tỷ đồng tiền quỹ để mua vaccine phòng COVID-19