Cước vận tải đã giảm theo giá xăng

Sau khi xăng, dầu liên tục giảm giá, các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Nội đã điều chỉnh giá cước với mức giảm trung bình 5-11%. Đại diện các cơ quan chức năng khẳng định, Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá, quyền quyết định và cạnh tranh giá của các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải thực hiện đầy đủ những quy định trong lĩnh vực quản lý giá.

 
TUẤN KHẢI / HNM.com.vn