Còn nhiều bất cập trong đào tạo, sát hạch lái xe tại Hải Phòng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn TP Hải Phòng.

Kết quả thanh tra cho thấy, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hải Phòng đã thực hiện công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ bản đáp ứng quy định. Các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe được thanh tra có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên phục vụ công tác đào tạo, sát hạch lái xe cơ bản đáp ứng quy định.

img-bgt-2021-img-6014-1649996644-width1280height720.jpg -0
Giờ thực hành trên sa hình tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: Tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trường Cao đẳng GTVT TƯ 2), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ chưa cập nhật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN41:2019 về báo hiệu đường bộ. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp GTVT Hải Phòng, một số phòng học ghi chưa đúng tên phòng học theo quy định tại Nghị định số 65/2016 của Chính phủ.

Trường Cao đẳng nghề số 3 có tranh vẽ, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sơ đồ mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ, tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe bị mờ. Tại Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Phương và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Hoàng Dương, một số hệ thống tranh vẽ, hệ thống biển báo bị mờ, cũ, sắp xếp các mô hình, trang thiết bị chưa khoa học, một số tranh mô tả trong phòng học bị cũ và mờ.

Các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ cơ bản đảm bảo sân tập lái theo quy định, tuy nhiên tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nam Sơn, Trường Cao đẳng nghề số 3 và Trung tâm sát hạch lái xe Nam Triệu, vạch sơn trong sân tập bị mờ, một số biển báo bị nghiêng, vạch sơn bó vỉa, biển báo phân làn bị mờ.

Tại kết luận thanh tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe tổ chức họp rút kinh nghiệm. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe khắc phục các tồn tại đã nêu ở trên.

Thanh tra Sở GTVT tăng cường công tác giám sát các kỳ sát hạch lái xe, đảm bảo việc thực hiện đào tạo, sát hạch lái xe được thực hiện nghiêm túc, khách quan, minh bạch. Sở GTVT Hải Phòng công khai niêm yết kết luận thanh tra theo quy định. Báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 1/6/2022.

https://cand.com.vn/Giao-thong/con-nhieu-bat-cap-trong-dao-tao-sat-hach-lai-xe-tai-hai-phong-i650614/

Đặng Nhật / cand.com.vn